Nedeljska misel – 6.1.2024

Z Vzhoda smo se prišli poklonit kralju

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 2,1-12)

Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (LETO B)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, danes nam mati Cerkev podarja čudovit praznik, ki je Gospodovo razglašenje. Kralji so prvi pogani, torej niso Hebrejci, katerim se ravnokar rojeni Bog razodene. Ključ, da bi globoko razumeli in živeli ta praznik, je v razumevanju, da smo ti kralji danes mi, jaz in ti. Ta praznik je naš praznik. Danes se Bog razodeva nam. Danes Bog ne gleda na vse to, kar si storil v tem tednu, kar si rekel in mislil o Njem ali o svojem bližnjem ali o sebi samem. Bog se več ne spominja vsega dobrega, ki bi ga lahko storil a si svobodno izbral, da ga ne boš. Danes se Bog razodeva tebi, se ti da spoznati, čeprav si tega ne zaslužiš. Danes se Bog razodeva kot ta, ki te ljubi, ki mu je mar za tvoje življenje, kot ta, za katerega si predragocen. Danes se ti Bog daje spoznati kot ta, ki ti je blizu, ki ti je bolj intimen kot si sam sebi, do mere, da pozna vse tvoje trpljenje. Danes se Bog izkazuje kot tisti, ki ob tvojem trpljenju ni ostal ravnodušen, ampak je vstopil v tvojo smrt, da bi te iztrgal iz njenega objema, ker te ljubi. Danes se ti Bog predstavi kot ta, ki je premagal smrt in ti je odprl nebeška vrata. Jezus Kristus je vstal!
Danes se ti Bog razodene pod podobo majhnega koščka kruha, s katerim lahko narediš to, kar želiš. Bog prevzame podobo majhnega kruhka in če ga ti zaužiješ z vero, lahko spremeni tvoje življenje za zmeraj.
Blagoslovljen praznik Gospodovega razglašenja, bratje in sestre!