You are currently viewing Pobožnost na ulici Risorta

Pobožnost na ulici Risorta

Marijanska pobožnost s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive bo v nedeljo 8. oktobra v Marijinem domu na ul. Risorta 3: začetek v kapeli ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni v tem rožnovenskem mesecu.

Ivica Švab