You are currently viewing Hvaležnica 2022

Hvaležnica 2022

Letos bomo praznovali zahvalno mašo (“Hvaležnico”) v nedeljo, 13. novembra ob 16:00 uri v stolni cerkvi sv. Justa. Sv. mašo bo daroval g. nadškof ob somaševanju slovenskih duhovnikov. Sodelovali bodo MePZ ZCPZ iz Trsta, sestre redovnice, skavti in skavtinje SZSO, narodne noše in  pritrkovalska skupina »Turn« iz Mačkolj.