Nedeljska misel – 24.9.2023

Božja dobrota presega človekov pogled

Iz svetega evangelija po Mateju (20,1-16)

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogódil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Zakaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹

Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovóril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji.«

25. NEDELJA MED LETOM (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, blagoslovljeno nedeljo! Evangelij, ki smo ga pravkar poslušali, nam predstavi človeka, polnega usmiljenja. To usmiljenje je zelo konkretno, poglejte ga: ob vsaki uri dneva vstane in gre iskat ljudi. Ne išče jih, ker bi imel potrebo po delavcih. Išče jih, ker ve, kako težko je živeti brez dela, zavržen. Išče jih, da bi jih odkupil, ker ima sočutje do njih.
Ta evangelij ni neka zgodbica, iz katere bi morali s trudom izluščiti neko moralo. Ta evangelij je Resnica, ki se vrši medtem, ko se oznanja, danes. Danes te Kristus gleda in vidi ves tvoj dolgčas, ves tvoj ne-smisel, vso tvojo utrujenost. Danes te Kristus gleda z očmi polnih usmiljenja. Gleda te in te kliče po imenu in ti pravi: »Otrok, pojdi danes delat v moj vinograd. Pridi z menoj, rad bi te popeljal tja, kjer bo imelo tvoje življenje smisel, kjer boš vedel, zakaj počenjaš stvari, kjer boš vedel, kam greš in od kje prihajaš. Želim te privesti v moj vinograd, v mojo hišo, v mojo Cerkev. Želim, da si z menoj. Želim, da bi se dobro počutil, kajti z menoj se boš imel dobro. Jaz sem edini, ki lahko da smisel tvojemu življenju.«
Glej, kako te Gospod ljubi! Gospod te popolnoma pozna, ve, kdo si. Ve za vse, kar si storil, rekel in pomislil, v celem tvojem življenju, tudi v tem zadnjem tednu. Kljub vsemu te je izbral in te kliče. Ne kliče nekoga popolnega, ali nekoga drugega, ne kliče neke skupine, ampak kliče tebe, prav tebe. Ker te ljubi. Ljubi te in te hoče pri sebi. Pomisli, kako lepo: verjetno boš ta teden naredil iste stvari kot prejšnji teden. Ampak tokrat imaš možnost, da jih narediš z Jezusom Kristusom. Šola, delo, bolezen, vdovstvo, starost, napor, osamljenost, ostanejo vse iste; vendar z Jezusom Kristusom se vse spremeni.