Nedeljska misel – 12.5.2024

Bil je vzet v nebo in je sedel na Božjo desnico

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

VNEBOHOD (LETO B)

(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, še zmeraj se nahajamo v velikonočnem času. Danes praznujemo Jezusovo vnebovzetje. Ta praznik je čudovit, je dar od Boga za nas. Danes nam vse naznanja, da obstajajo nebesa. Nebesa zares obstajajo. Ta vesela novice je za vse, za tistega, ki živi to resničnost in za tistega, ki je ne živi. Obstajajo nebesa. Za tistega, ki že živi za nebesa in za tistega, ki živi usmerjen samo v zemeljsko resničnost: nebesa obstajajo! Za kogar danes živi za denar, za zdravje, za udobje, za užitke: obstajajo nebesa! Za kogar ima danes strah, ki se nahaja v stiski, ki ne more sprejeti kakega dejstva svojega življenja: obstajajo nebesa! Za tega, ki je ostarel, ki je bolan: obstajajo nebesa!
Vsi mi smo bili ustvarjeni za nebesa. Res je, da so nam naši grehi in vse zlo, ki smo ga povzročili, zaprli nebesa in pogosto izkušamo pekel. Vendar je še bolj res, da je Jezus Kristus večna Velika noč. Večna Velika noč, ki bi lahko ostal v nebesih, se danes svobodno odloči ponovno spustiti se v pekel, da bi videl, če je kdo od nas ujetnik pekla. Če se danes kdo smatra ujetnik pekla, mrtvec ki hodi, obstaja zanj vesela novica: Jezus Kristus, večna Velika noč, se spusti, da ga reši. Ponovno lahko doživimo Veliko noč z Njim, ponovno lahko preidemo iz sužnosti v svobodo, iz teme v svetlobo, iz smrti v življenje. Ponovno nam Jezus Kristus vrne to, kar nam je greh ukradel. Ponovno se nebesa, naš dom, edini kraj, kjer se počutimo zares dobro, spušča na zemljo, na ta oltar. Ponovno Kristusovo telo in kri postavljata nebesa v nas. Vsa ta čudovita ekonomija odrešenja se zgodi samo in zgolj zato, ker te Bog ljubi. Bog te ljubi, kako lepo! Skupaj obhajajmo sedaj njegovo ljubezen do nas.