Nedeljska misel – 16.4.2023

Čez osem dni je prišel Jezus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31)

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

2. VELIKONOČNA NEDELJA – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, Kristus je vstal! Ta nedelja je zadnja v osmih dneh velikonočne osmine, ki skupaj tvorijo en sam veliki dan. Danes je Velika noč. Danes se vstali Kristus prikaže, se pojavi v naši sredi in pravi: »Mir vam bodi.« Prvi dar, ki ga Jezus Kristus da svojim učencem, je mir. V vsaki stvari, ki jo delamo, jaz in ti v resnici iščeva mir. Resničen mir prihaja samo od Kristusa, križanega, umrlega, pokopanega in vstalega za nas.
Po tem, ko jim podeli mir, Kristus razlije nad svoje učence Svetega Duha v odpuščanje grehov. Kako lepa novica! Ni greha, hudobije sovraštva, ki ga lahko jaz in ti zagrešiva, in ki ga Bog Oče v Kristusu po Svetem Duhu ne bi mogel odpustiti. Zato je danes nedelja Božjega usmiljenja. Danes se spominjamo in obhajamo, da je božji odgovor na naše grehe, na vse zlo, ki smo ga povzročili drugim in samim sebi, odpuščanje, usmiljenje. Kako velik je naš Bog! Kako nas ljubi!
Pogum, bratje, vstali Kristus se nam danes prikaže z ranami trpljenja. Danes so Kristusove rane slavne. On želi danes napraviti tudi naše rane in trpljenje slavno. Amen!