You are currently viewing Pobožnost na via Risorta 7.5.2023

Pobožnost na via Risorta 7.5.2023

Marijanska pobožnost, s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 7. 5. v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci v mesecu posvečenem Mariji.

Ivica Švab