Nedeljska misel – 4.12.2022

Bodite budni, da boste pripravljeni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 3,1-12)

Tiste dni je nastopil Janez Krstnik in v Judejski puščavi oznanjal z besedami: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo!« To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ›Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!‹ Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledij. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jerúzalema in iz vse Judêje in iz vse pokrajine ob Jórdanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jórdan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: »Gadja zalega! Kdo vam bo pokazal, kako naj ubežíte prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: ›Abrahama imamo za očeta‹, kajti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Sekira je že nastavljena drevesom na korenino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem. Vélnico ima v roki in počistil bo svoje mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne.«

II. ADVENTNA NEDELJA (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre! Prispeli smo do druge adventne nedelje. Danes nam Cerkev, ki je naša mati in ki nam želi pomagati srečati se z Gospodom, predstavi svetega Janeza Krstnika. Janez Krstnik nam danes kliče: »Spreobrni se!«
Klic k spreobrnjenju je za vsakega od nas. Če gledamo na spreobrnjenje kot na nekaj grdega in težkega, smo povsem zgrešili pravo pot. Spreobrniti se pomeni vrniti se h Gospodu. Je najlepša stvar na svetu. Kdo je edini, ki je naredil, da bije tvoje srce? Kdo je ta edini, ki te je zares ljubil? Kdo je on, edini, ki te je zmeraj spoštoval, ki te je pustil svobodnega do točke, ko si škodil sam sebi? Mar ni On: Jezus Kristus?

Pogum, bratje in sestre! Danes so vrata spreobrnjenja na stežaj odprta, za nas. Danes se lahko vrneš k Jezusu Kristusu, prvi ljubezni tvojega življenja, tvoje duše. Kako lepo!

Janez Krstnik nas danes vabi, da se spreobrnemo, kajti božje kraljestvo je blizu. Božje kraljestvo je oseba: je Kristus sam. Kako lepa novica! Danes ti je Jezus Kristus prav blizu! Nisi ti, ki se moraš približati njemu, ampak je On, ki se tebi približa. V tem času adventa Kristus prihaja z močjo. Spreobrnjenje je prav to: sprejeti Ljubezen, ki prihaja. Amen.