You are currently viewing Socialni teden – Trst 2024

Socialni teden – Trst 2024

SOCIALNI TEDEN (TRST 4. – 7. JULIJ 2024)

DELOVNO SREČANJE

Kot veste, se bo letos med 4. in 7. julijem v Trstu odvijal 50. socialni teden katoličanov v Italiji. Gre za prireditev vsedržavne razsežnosti, ki jo pripravlja Italijanska škofovska konferenca. Vsebinsko geslo letošnjega tedna, ki ga bo s sv. mašo na glavnem tržaškem trgu zaključil papež Frančišek, je »V srcu demokracije«. V središču pozornosti bo zlasti vprašanje, kakšno vlogo ima v demokratičnem življenju soudeleženost, oz. participacija. Vpraševali se bomo, koliko smo v današnji družbi sploh pripravljeni sodelovati v procesih soodločanja oz. prevzemanja odgovornosti.

Z namenom, da se tudi tržaški Slovenci vključimo v priprave na Socialni teden, Vincencijeva konferenca in Slovenska prosveta sklicujeta delovno srečanje internega značaja. Srečanje bo v torek, 5. marca, ob 18.30 v Marijinem domu v ul. Risorta 3. Na njem bo sodeloval tudi škofov vikar za slovenske vernike msgr. Tone Bedenčič.

Na srečanju bomo najprej prisluhnili Božji besedi, nato bo sledilo nekaj osnovnih informacij o namenu in poteku Socialnega tedna. Glavnino časa pa bomo namenili delu v obliki »Fokusnih skupin«, katerih cilj bo na osnovi lastnih izkušenj ugotoviti, katere so prednosti in težave, močne in šibke točke našega sodelovanja v skupnostih, organizacijah, društvih, gibanjih, svetih ipd. Pri tem se bomo držali navodil, ki so jih za fokusne skupine izdelali organizatorji Socialnega tedna, katerim bomo lahko na koncu posredovali svoje ugotovitve.

Vabilo je razen članicam in članom Vincencijeve konference in Slovenske prosvete namenjeno tudi članicam in članom drugih organizacij, svetov, društev itd, ki jih problematika zanima.

  • Predsednik Vincencijeve konference – Marijan Kravos
  • Predsednik Slovenske prosvete – Tomaž Simčič

Trst, 20. februarja 2024