Nedeljska misel – 25.12.2022

Beseda je meso postala in se naselila med nami

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

BOŽIČ (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, danes je Božič! Ni lahko zares živeti Božič, ko smo zaposleni z raznimi nepomembnimi in plitvimi stvarmi. Božja Beseda nam pomaga vstopiti v globino tega čudovitega praznika.
Današnji evangelij je čudovit. Oznanja nam, da se vse, kar potrebujemo, kar iščemo vsak dan, najde v osebi Jezusa Kristusa. Jezus Kristus zares obstaja in je resnična oseba. Danes Jezus Kristus prihaja k nam, Bog Oče nam ga vsega podarja za naše odrešenje. Danes Kristus prihaja k tebi in si želi postati meso v tebi, ker te ljubi.
Evangelij, ki smo ga poslušali, je zelo globok in pomenljiv. Nemogoče ga je v celoti razložiti. Rad bi usmeril vašo pozornost na en sam stavek: »In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela.« Ta beseda je resnična danes! Ta beseda danes razkrinka množico laži, ki jih jaz in ti poslušava vsak dan. Tema svetovne zgodovine: vojna v Ukrajini, pandemija, ki se še ni končala, vse nasilje in krivice, ne morejo premagati luči Jezusa Kristusa. Niti tema tvoje zgodovine: v družini, v odnosu s tvojim možem, tvojo ženo, tvojimi starši, tvojimi otroci, v službi, v samoti, v bolezni in starosti, ne more premagati Kristusove luči. Luč, ki jo ta otrok, ki je Bog, ki je postal meso, prinaša v tvoje življenje danes, je močnejša od vsega, je svetlejša kot katerakoli stvar in pred njo se razblinijo vse sence in tema. Blagoslovljen Božič vsem!