You are currently viewing 75. Marijanski shod

75. Marijanski shod

75. MARIJANSKI SHOD
V župnijski cerkvi sv. Jernaj na Opčinah v nedeljo, 10. septembra 2023

Ob 15.00 PRILIKA ZA SV. SPOVED
Ob 16.30 PRIPRAVA
– branje razmišljanj o Jezusovih Blagrih,
– molitev Svetlega dela rožnega venca
– petje Marijinih pesmi
Ob 17.30 PROCESIJA IN SV. MAŠA
Shod vodi župnik g. Franc Pohajač SDB