Nedeljska misel – 28.4.2024

V Jezusu vidimo Očeta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,7-14)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.« Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«

Jezus mu odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ›Pokaži nam Očeta‹? Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Vérujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa ne, vérujte zaradi del samih.

Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, ki jih jaz izvršujem, in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da bo Oče proslavljen v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnil.«

V. VELIKONOČNA NEDELJA (LETO B)

(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, živimo peto velikonočno nedeljo. Beseda, ki smo jo poslušali, ni neka pripovedka ali analogija za otroke. Evangelij, ki smo ga poslušali, je močna luč za naše življenje za vsak dan. »Jaz sem vinska trta, vi mladike«, Jezus Kristus je vinska trta, mi mladike. »Brez mene ne morete nič storiti.« Brez njega ne moremo storiti ničesar. To je točno tako, to živimo vsak dan. Ko se oddaljimo od Boga, izgubimo vse, nam ne uspe več storiti nič. Ne uspe nam biti v sožitju z bližnjimi, ne uspe nam opravičiti jih, ne uspe nam misliti dobro o njih, niti ne o nas samih ali o Bogu. Ko prekinemo odnos z Jezusom Kristusom, ne zmoremo več služiti, je nemogoče se darovati, vse mora biti zame, jaz sem v središču vesolja. Ko nismo združeni s Kristusom nam ne uspe moliti, je nemogoče videti Boga, nemogoče je imenovati ga »oče«. Ko se ločimo od Jezusa Kristusa postane vsaka stvar, ki jo moramo narediti, naporna, tudi najbolj enostavne stvari, kot je delo, čistiti hišo, ali biti skupaj z drugo osebo. Zato smo zmeraj utrujeni.
Predragi bratje in sestre, danes za nas obstaja dobra novica! Nismo obsojeni na ta pekel. Jezus Kristus je s svojo smrtjo in vstajenjem uničil vse to, kar nas ločuje od njega. Danes sva lahko jaz in ti ponovno vcepljena v Kristusa. Zato je možno ljubiti, možno je darovati se za druge, možno se je z njimi prijateljsko pogovarjati, govoriti dobro o njih. Možno je odpočiti se. Mogoče je klicati Boga »oče«. Možno je zopet začeti živeti. Danes je možno vse. »Vse zmorem v njem, ki mi daje moč.« Danes lahko celo vstopim v smrt in ostanem živ, če verujem v ime Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega zame, ker me ljubi, ker te ljubi.