You are currently viewing Pobožnost na ulici Risorta

Pobožnost na ulici Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic in članov Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 4. 2. 2024 v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci.

Ivica Švab