You are currently viewing Pobožnost na via Risorta

Pobožnost na via Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive in sprejemom novih članic in članov, bo v nedeljo 12.2., v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri; vabljeni Marijini častilci.

Ivica Švab