Nedeljska misel – 15.10.2023

Vsi smo povabljeni na nebeško svatbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,1-14)

Tisti čas je Jezus spregovóril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah: »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike, rekoč: ›Povejte povabljenim: Glejte, pojedino sem pripravil. Moji voli in pitana teleta so zaklani in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!‹ Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli: eden na svojo njivo, drugi po svoji kupčiji; ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razjézil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali.

Nato je rekel svojim služabnikom: ›Svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.‹ Služabniki so odšli na potí in zbrali vse, ki so jih našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblečenega svatovskega oblačila. Dejal mu je: ›Prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatovskega oblačila?‹ Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: ›Zvežite mu noge in roke in ga vrzíte ven v najglobljo temo. Tam bo jok in škripanje z zobmi.‹ Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih.«

28. NEDELJA MED LETOM (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, blagoslovljeno nedeljo! »Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je prirédil svatbo svojemu sinu.« V celem Svetem pismu, od prve Mojzesove knjige do knjige Razodetja, je odnos med Bogom in njegovim ljudstvom opisan kot zaročniški odnos. Tvoj odnos z Jezusom je ali zaročniški ali pa ga ni. Danes se ti Kristus razodeva kot tvoj zaročenec, zaročenec tvoje duše. Ni res, da si sam, ni res, da si sama. Ni res, da te nihče ne razume. Ni res, da te nihče ne ljubi. Ne! Jezus Kristus je zaročenec tvoje duše! Zmeraj ti je blizu, te pozna, ve za tvoje trpljenje, odpušča tvoje grehe, ker te ljubi. Jezus Kristus te ljubi, je noro zaljubljen vate, zato te vabi na stavbo z njim. Kdaj? Danes. Ta evharistija je tvoja svatbena gostija z Jezusom Kristusom. Kaj naredita fant in dekle, da bi kronala svojo poroko? Ljubita se.