You are currently viewing Tečaj priprave na sv. zakon

Tečaj priprave na sv. zakon

Na pepelnično sredo (14.2.2024) začnemo s tečajem priprave na sv. zakon, ki ga bo vodil g. Tone Bedenčič. To je edini tečaj v slovenskem jeziku na tržaškem. Tečaj želi ovrednotiti pomen medsebojnih odnosov in družine kot božji dar za smisel življenja. Prvo srečanje bo v Marijanišču na Opčinah ob 20.30 uri (sreda, 14.2.2024). Za urnik nadaljnih srečanj se bomo zmenili isti večer.

Lepo vabljeni vsi, ki se pripravljate na prejem zakramenta svetega zakona!