Nedeljska misel – 18.6.2023

Jezus pokliče in razpošlje dvanajstere

Iz svetega evangelija po Mateju (9,36-10,8)

Tisti čas je Jezus zagledal množice. Zasmilile so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj póšlje delavce na svojo žetev.« Poklical je k sebi svojih dvanajst učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedêjev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfêjev sin, in Tadej; Simon Kananej in Juda Iškarijot, ki ga je izdal.

Teh dvánajst je Jezus poslal in jim naróčil: »Ne hodíte na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samaríjsko mesto! Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma pa oznanjajte in govoríte: ›Nebeško kraljestvo se je približalo.‹ Bolnike ozdrávljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajájte.«

11. NEDELJA MED LETOM (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, pravkar smo poslušali čudovito besedo, odlično za začetek poletja. Evangelij nam na začetku predstavi Jezusa, ki se mu smilijo množice, saj so izmučene in razkropljene. Ta evangelij ni le pripoved o preteklem dogodku, ampak se dogaja danes, se izvršuje sedaj, od trenutka ko smo ga oznanili. Danes Jezus ne gleda neke anonimne množice brez obličja, ampak gleda tebe. Kliče te po imenu, pozna te. Popolnoma se zaveda, da si utrujen in izčrpan, kot ovca brez pastirja. Jezus Kristus pozna tvojo utrujenost, se ne pohujšuje, se ne jezi, ampak se mu smiliš. Danes te Jezus gleda in ima sočutje do tebe, saj pozna tvojo situacijo v kateri se nahajaš.
Jezusovo sočutje ni kot sočutje, ki ga izkušajo ljudje. Njegovo sočutje ga primora, da dà življenje zate. Sveti Pavel nas je na to spomnil v drugem berilu: »Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.« Danes te Bog gleda, vidi svojega sina, svojo hčer, in ne more trpeti tega, da te vidi, kako trpiš in zato pošlje svojega edinega Sina Jezusa Kristusa, da bi umrl namesto tebe. Danes Kristus dà življenje zate. S tem, ko umre na križu, uniči tvojo smrt, smrt, ki jo ustvarja življenje brez smisla. Danes ti dà Kristus novo življenje, večno življenje, s tem, ko vstane od mrtvih.
Samo tako, da sprejmemo neizmerno Kristusovo ljubezen, se bomo lahko zares spočili, drugače lahko napolnimo poletje s tisočimi aktivnostmi, dolgimi počitnicami, v notranjosti pa bomo ostali utrujeni. Amen.