Nedeljska misel – 26.11.2023

Kristus pride sodit v slavi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

34. NEDELJA MED LETOM — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Dragi bratje in sestre, današnji slovesni praznik postavi pred vsakega izmed nas naslednje vprašanje: Kdo je tvoj kralj? Kdo ukazuje v tvojem življenju? Ukazuje denar? Morda ugodje? Tvoja čustva? Ukazuje zdravje? Služba? Morda študij? Ukazuje zabava? Morda tvoje strasti? Kdo je tvoj kralj?
Evangelij, ki smo ga poslušali, je kot bomba, ki eksplodira sredi med nami. Če smo iskreni lahko rečemo, da je ta način mišljenja daleč od našega. Evangelij nam predstavi kralja, ki je drugačen od vseh ostalih in ki se sploh ne zdi kralj. Kralj, ki ni močen, ki ni mogočen, ki se ne maščuje, ki ne tlači svojih sovražnikov. Današnji evangelij nam predstavi kralja, ki se povsem poistoveti z ubogimi. Kakšno pohujšanje!
Ob koncu sveta bo vsak od nas sojen. Sodba ne bo na podlagi grehov, ki smo jih storili. Nikjer v svetem pismu ni zapisano, da bodo šli grešniki v pekel. Bog ljubi grešnike in odpušča grehe. Končna sodba bo na podlagi ljubezni. V pekel bo šel, kdor ne bo ljubil, čeprav bi bil čist kot sneg. V pekel bodo šli egoisti, površneži, ki niso imeli oči, da bi videli Jezusa prisotnega v ubogih, tisti, ki si niso umazali rok, ker so bili raje pri miru.
Gospod danes želi, da bi doživeli nekaj povsem novega. Danes se pojavi Jezus Kristus sredi med nami in nam odpre oči, da bi ga lahko prepoznali v ubogih, v slabotnih in trpečih. Ne samo v oddaljenih, ampak predvsem v bližnjih: družinskih članih, prijateljih, sodelavcih, …
Ni lepše izkušnje kot je prepoznati Jezusa Kristusa prisotnega v ubogih, postaviti se pred njegove noge, služiti mu in ga ljubiti.
Pogosto je to, kar nas ovira, strah: strah iti do drugega, strah kaj izgubiti, v bistvu pa strah pred smrtjo. Vesela novica, ki spreminja svet, ki danes spreminja tvoje življenje, je ta, da ima Kristus moč premagati vse te strahove pred ljubeznijo. Danes Kristus vstopi v tvojo smrt, se pusti ubiti od vsega tega, kar te dela sužnja, in to premaga. Danes Kristus zmaga smrt. Danes Kristus vstane zate in ti podari novo življenje, večno življenje. Ljubezen ni utopija, ljubezen je Oseba, ki se imenuje Jezus Kristus. Danes se lahko ljubimo, jaz in ti, v njem, ki je umrl in vstal. Kako lepo! Mir vsem!