You are currently viewing Pobožnost na via Risorta

Pobožnost na via Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 5.3.20223 v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci

Ivica Švab