You are currently viewing Gospodu Rafku Ropretu v spomin

Gospodu Rafku Ropretu v spomin

Iz ljubljanske nadškofije smo sprejeli novico, da je dne 12. oktobra 2022 po krajši bolezni p. Rafko Janez Ropret S.S.S (član redovnikov presvetega zakramenta) odšel po zasluženo plačilo k svojemu Stvarniku in Očetu.

Pater Rafko je deloval med slovenskimi verniki v tržaški škofiji od leta 2000 do leta 2016. Slovenski verniki se ga v molitvi spominjajo in so mu hvaležni za vse delo in pričevanje dobrega, preprostega in duhovno bogatega duhovnika.
Rodil se je 5. novembra 1935 v Clevelandu (ZDA). Njegova starša sta prišla v Ameriko v začetku 20 stoletja. Živel in odraščal je Clevelandu v slovenski župniji. V severni Ameriki je leta 1956 stopil v red Zakramentincev, najprej kot redovni brat. Želja po duhovništvu pa je vedno bolj zorela in tako je končno dočakal, da je bil posvečen v duhovnika 29. Junija 1975 v Rimu.

Kot misijonar je deloval v Manili od l.1975 do l. 1991. Leto dni je služboval v Brnu na Češkem. Leta 1992 je prišel v Slovenijo in tu deloval v Kranju in Kočevju. Leta 1995 je ponovno odšel v Rim in se pripravljal, da gre v misijone v Ugando. Od leta 1997 do leta 2000 je deloval v misijonih v Ugandi.

Leta 2000 je prišel na tržaško, saj so imeli Sakramentinci tu svojo skupnost. Tri leta je bil v pomoč slovenskim skupnostim v Trstu. Leta 2003 je v Boljuncu in Borštu nadomestil župnika g. Franca Vončino, kateri je odšel na novo službeno mesto v župnijo Rojan. Leta 2011 je postal župnik na Katinari za slovenske vernike. Uvedel je mesečno druženje, da so se lahko slovenski verniki srečavali in prijateljsko preživljali večere. To srečevanje se je nadaljevalo tudi potem, ko je odšel s Tržaške.

Pater Rafko je imel velik čut do starejših in bolnikov. Redno jih je obiskoval in jim nudil duhovno pomoč.

V letih 2011 do 2016 je redno oskrboval tudi slovensko versko skupnost pri sv. Vincenciju. Tudi tukaj je bil zelo priljubljen. Z njimi je leta 2015 praznoval 40. obletnico duhovništva in potem še v novembru 80. rojstni dan.

Zelo se je trudil, da bi med Slovenci pridobil kakšen nov duhovni poklic za Zakramentince. V ta namen je tudi izdal knjižico.

Ko so leta 2016 Zakramentinci zapustili Trst, je p. Ropret zaprosil, da bi zadnja leta svojega življenja preživel v Sloveniji. Sprejela ga je ljubljanska nadškofija. Svoje zadnje moči je daroval župniji sv. Križa v Ljubljani kot duhovni pomočnik. Tudi tukaj je zapustil med ljudmi globok spomin s svojo tiho prisotnostjo, še posebej kot spovednik. Vsakemu je pri spovedi rekel: “Bog te ima rad.” Julija 2019 je zaradi ostarelosti odšel v Dom Marije in Marte v Logatec, kjer je 12. oktobra 2022 umrl. Tu je dva meseca po prihodu zapisal: ”Moj Gospod in Zveličar, v tvojih rokah sem varen. Če me ti držiš, se mi ni treba bati nikogar in ničesar. Ne poznam bodočnosti. Toda zaupam vate.”

Patru Rafku Ropretu se je izpolnila srčna želja. Želel je umreti in biti pokopan v Sloveniji. Umrl je 12. oktobra 2022 v Logatcu. Slovenska zemlja je sprejela njegovo telo. Godpodar Življenja pa je sprejel patra Rafka v svoje ljubeče in večno naročje. Preko rodne grude je v njej odšel.

Od njega so se poslovili 19. oktobra v cerkvi Vseh svetih na Žalah. Pogrebno slovesnost je vodil Ljubljanski nadškof Stanislav Zore ob somaševanju duhovnikov in prisotnosti vernikov.

Vikar za slovence v Tržaški škofiji, Anton Bedenčič