You are currently viewing Pobožnost na via Risorta

Pobožnost na via Risorta

Marijanska pobožnost s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive bo v nedeljo 6. 11.2022, v kapeli v Marijinem domu, ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci.

Ivica Švab