You are currently viewing Vincencijeva konferenca – Občni zbor – Maj 2023

Vincencijeva konferenca – Občni zbor – Maj 2023

Vincencijeva Konferenca vabi člane, prijatelje in podpornike na redni občni zbor v sredo,
17.5.2023, ob 17. uri v Peterlinovi dvorani v ul. Donizetti 3, I. nad. (dvigalo)

Ivica Švab