You are currently viewing Začetek katehetskega leta (za mestne župnije)

Začetek katehetskega leta (za mestne župnije)

Vse sedanje, bivše in nove birmance, prvoobhajance ter njihove družine vabimo k maši ob začetku katehetskega leta, ki bo v nedeljo, 16. oktobra 2022, ob 10. uri v župnijski cerkvi pri Sv. Ivanu.

Vse šolarje vabimo, da ob tej priložnosti prinesete v cerkev k blagoslovu vaše nahrbtnike s šolskimi potrebščinami.

Po maši se bomo s starši birmancev dogovorili za termin nauka (najverjetneje bomo imeli nauk v soboto popoldne, alternative je tudi nedelja po maši).

g. Tomaž Kunaver in Ana Fajdiga