You are currently viewing Pobožnost na via Risorta

Pobožnost na via Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 9. 10.2022 popoldne, v kapeli v Marijinem domu, ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci v mesecu posvečenem Mariji.

Ivica Švab