You are currently viewing Biblična skupina 2022

Biblična skupina 2022

Ta torek, 4.10.2022, pričenjamo oz. nadaljujemo z biblično skupino pri sv. Ivanu. Srečevali se bomo vsak torek ob 17:30 v svetoivanskem župnišču (rumena stavba za cerkvijo, prvo nadstropje).

Naša srečanja potekajo (običajno) tako, da preberemo evangelij prihodnje nedelje, nato sledi kratka razlaga (eksegeza) danega odlomka, potem pa še 15 minut ostanemo vsak sam z Božjo besedo ob prebiranju (lectio divina) in premišljevanju ter molitvi. Po tem podelimo vtise, kaj nam Gospod govori preko te Besede za naše življenje (torej imamo neke vrste pogovor). Naša srečanja trajajo dobro uro. Lepo vabljeni tudi novi člani, ki želite poglobiti vaš odnos z Božjo besedo in s tem z Gospodom, ki nam zmeraj obilno govori preko svoje Besede! Se vidimo ta torek ob 17:30 v župnišču!

(Za dodatne informacije me lahko kontaktirate na telefonsko številko 3277453579 – g. Tomaž Kunaver).