You are currently viewing Velikonočno tridnevje v mestu

Velikonočno tridnevje v mestu

Letos bo za mestne vernike možnost prisostvovanja slovenski liturgiji svetega tridnevja na dveh lokacijah v mestu, in sicer na ulici Risorta 3 in pri sv. Ivanu.

Na ul. Risorta bodo bogoslužja po sledečem urniku:

  • Veliki četrtek ob 19.00
  • Veliki petek ob 19.00
  • Vstajenska vigilija na veliko soboto zvečer ob 19.00

Liturgijo na ul. Risorta bo vodil g. Klemen Zalar.

Pri sv. Ivanu pa bomo imeli obrede po sledečem urniku:

  • Veliki četrtek ob 18.00
  • Veliki petek ob 18.00
  • Križev pot na Veliki petek ob 15.00 (dvojezični) po ulicah sv. Ivana, z začetkom pri cerkvici sv. Pelagija
  • Možnost za sv. spoved na Veliki petek od 16.00 do 17.30 v cerkvi (spoveduje g. Tomaž v slovenščini)
  • Blagoslov jedil na Veliko soboto ob 19.15
  • Vstajenska vigilija na Veliko soboto ob 19.30 (v glavni cerkvi)

Obrede pri sv. Ivanu bo vodil g. Tomaž Kunaver. Ob dobrih avtobusnih zvezah (avtobus št. 6 in št. 9), je pri Sv. Ivanu tudi možnost prostega parkiranja v bližini cerkve ali tudi na parkirišču na koncu drev. Sanzio (na desni strani, po bencinski črpalki), skoraj pri cerkvi.

Lepo vabljeni!