You are currently viewing Občni zbor Vincencijeve konference

Občni zbor Vincencijeve konference

Vincencijeva Konferenca vabi člane, prostovoljce in podpornike na redni občni zbor volilnega značaja v sredo, 29. 5., ob 17. uri v Peterlinovi dvorani v ul. Donizetti 3, I. nad. (dvigalo).

Ivica Švab