You are currently viewing Pobožnost na ulici Risorta

Pobožnost na ulici Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic in članov Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 12.5.2024 v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci v mesecu posvečenem Mariji.

Ivica Švab