You are currently viewing Dnevniški zapisi Virgila Ščeka

Dnevniški zapisi Virgila Ščeka

V ponedeljek, 29. aprila, bo v Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti 3 v Trstu ob 20.30 večer Društva slovenskih izobražencev, na katerem bo govor o knjigi Virgil Šček, Dnevniški zapisi 1909–1933, ki je izšla pri Goriški Mohorjevi družbi. Gre za prvi del izrednega zgodovinskega vira, ki sta ga za tisk pripravila urednika dr. Matic Batič in dr. Renato Podbersič, med pobudniki pa je bil predsednik Goriške Mohorjeve družbe msgr. mag. Renato Podbersič. Vsi trije bodo sodelovali pri predstavitvi.
Virgil Šček (1889–1948) je bil duhovnik, kulturni in politični delavec, eden najvidnejših predstavnikov narodnoobrambnega gibanja primorskih Slovencev med obema vojnama, med drugim krščansko-socialni državni poslanec Edinosti v rimskem parlamentu v letih 1921–24, pobudnik in vodja številnih ustanov, društev, publikacij.
Šček se je rodil 1. januarja 1889 v Trstu, kjer je začel tudi študirati, dokler se ni družina preselila v Gorico. V duhovnika je bil posvečen pri Sv. Justu 7. julija 1914 in od 1. avgusta 1914 do 1. julija 1917 je bil kaplan pri Sv. Ivanu. Ob dušnopastirskem delu je tu organiziral socialno pomoč za vojne vdove in sirote, poživil je delovanje Marijine družbe, zbiral mlade in načrtoval etnografski muzej. Nato je bil eno leto kaplan pri Starem sv. Antonu, nakar je služboval v Lokvi pri Bazovici in pa na Goriškem, od leta 1927 spet v tržaški škofiji, v Avberju, dokler se ni umaknil zaradi fašističnih groženj kot upokojenec v Lokev.
V dnevniških zapisih najdemo na desetine strani zanimivih in dragocenih zapisov tudi o Sv. Ivanu in Trstu, takratnih ljudeh, duhovnikih, verskih, narodnih, političnih razmerah.

Ivo Jevnikar