You are currently viewing Socialni teden 2024

Socialni teden 2024

V okviru priprav na Socialni teden katoličanov v Italiji, prireja društvo slovenskih izobražencev v ponedeljek, 25.3.2024 ob 20.30 v ul. Donizetti 3 okroglo mizo z naslovom: Kriza aktivne soudeleženosti v procesih odločanja. Lepo vabljeni!

Tomaž Simčič