You are currently viewing Pobožnost na ulici Risorta

Pobožnost na ulici Risorta

Marijanska pobožnost, s shodom članic Marijine družbe Marije milostljive, bo v nedeljo 12.11., v kapeli v Marijinem domu v ul. Risorta 3: začetek ob 16. uri z molitvijo rožnega venca; vabljeni Marijini častilci in vsi verniki.

Ivica Švab