You are currently viewing Priprava na sv. obhajilo in sv. birmo v mestu

Priprava na sv. obhajilo in sv. birmo v mestu

Letos bomo imeli pripravo na prvo obhajilo za župljane mestnih župnij v dveh župnijah, in sicer pri svetem Ivanu in sveti Ani (Valmaura). Pri sv. Ivanu bo nauk potekal vsak teden po sveti maši (ki se začne ob 10.00), torej ob 11.00 uri. Priprava traja dve leti. Pripravo bo vodila sestra Gabrijela. Začnemo v nedeljo, 1. oktobra, ko boste lahko svoje otroke tudi prijavili (ali pa že nedeljo pred tem, 24.9.2023).

Priprava za sveto birmo bo samo pri sv. Ivanu, in sicer istočasno kot priprava na prvo obhajilo (nedelja po sveti maši). Pripravo vodita g. Tomaž in Ana Fajdiga, traja pa dve leti.

Alternativno lahko vaše otroke vpišete na pripravo na prvo obhajilo pri sveti Ani (skupina je že praktično polna – g. Alessandro raje vidi, da jih prijavite pri sv. Ivanu). In sicer lahko kontaktirate župnika, don Alessandro Cucuzza (telefon: +39 349 878 0582, email: alcucuzz@gmail.com). Nauk bo potekal ob petkih, sveta maša ob nedeljah.

Razpored nauka in svetih maš (izmenično – nauk je na dva tedna, traja pa uro in pol, ob petkih) pri sv. Ani (samo prvo obhajilo):

-24/9 maša ob 9:30;
-29/9 nauk 16:15;
-8/10 maša ob 9:30;
-13/10 nauk 16:15;
-22/10 maša ob 9:30;
-27/10 nauk 16:15;
-5/11 maša ob 9:30;
-10/11 nauk 16:15;
-19/11 maša ob 9:30;
-24/11 nauk 16:15;
-3/12 maša ob 9:30;
-8/12 (praznik Brezmadežne) izlet izven župnije;
-13/12 (praznik) maša za mlade ob 17:15;
-22/12 nauk (Božična devetdnevnica) 16:15;
-25/12 Božič, maša ob 9:30

g. Tomaž Kunaver