Nedeljska misel – 9.7.2023

Jezus je krotak in v srcu ponižen

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

14. NEDELJA MED LETOM (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob)

Predragi bratje in sestre, blagoslovljeno nedeljo! Gospod nas je čakal tukaj, to nedeljo, da bi nam podaril to čudovito Besedo, ki je resnična in govori o našem življenju. Prvo berilo nas vabi k veselju: »Silno se raduj, hči síonska, vzklikaj, hči jeruzalémska!«. Hčer Jeruzalemska si ti, sem jaz. Razveseli se, ker obstaja Bog in danes se sklanja in prihaja k tebi. Kako lepo! Isti Bog, ki te je ustvaril in vzdržuje in vodi tvoje življenje, ker te ljubi, danes prihaja k tebi z obljubo. Danes ti Bog obljublja, da bo od tebe odstranil vsa orožja. Če smo iskreni, lahko vidimo, da zelo pogosto živimo z orožjem. Bojujemo se proti nam samim, bojujemo se proti drugim osebam, bojujemo se proti situacijam, v katerih se znajdemo, proti trpljenju, krivicam, … In to nas grozno utruja. Pogum, bratje in sestre! Vesela novica je ta, da se danes Kristus prikaže v naši sredi in nam pravi: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« Končno se boš lahko spočil. Danes vsi mi počivamo, ne toliko v fizičnem smislu niti ne zato, ker drugi delajo to, kar bi morali mi, ampak ker nam Kristus ponuja svoj počitek, resnični počitek.
Pravi počitek je ta evharistija, je Pasha. Tako kot pravi danes sveti Pavel, namreč da »bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.«
Pogum, bratje in sestre! Sedaj prihaja Jezus Kristus, prihaja Ljubezen, prihaja ženin tvoje duše in nas pelje s seboj v njegov počitek. Sprejmimo ga! Amen.