Nedeljska misel – 2.4.2023

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,1-11)

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi:
Povejte sionski hčeri:
Glej, tvoj kralj prihaja k tebi,
krotak, jezdi na oslici
in na osličku, mladiču vprežne živali.
Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale:
»Hozána Davidovemu sinu!
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
Ko je prišel v Jeruzalem, se je vse mesto razburkalo in govorilo: »Kdo je to?« Množice pa so govorile: »To je prerok, Jezus iz Nazareta v Galileji.«

VI. POSTNA NEDELJA  – CVETNA (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, vabim vas, da danes in cel veliki teden, posvetite malo svojega časa za prebiranje, premišljevanje in molitev ob skrivnosti trpljenja in smrti našega gospoda Jezusa Kristusa.
Kristusovo trpljenje ni od včeraj, je od danes. Je skrivnost, ki se tiče našega življenja. Vse tvoje trpljenje, krivice in smrt najdejo resničen odgovor samo v Jezusovem trpljenju in smrti.
Blagoslavljajmo skupaj Gospoda za tako velike darove!