Nedeljska misel – 5.3.2023

Jezusov obraz je zasijal kakor sonce

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,1-9)

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spreménil. Njegov obraz je zasijal kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kakor luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili.

In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo vstal od mrtvih!«

II. POSTNA NEDELJA (LETO A)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, obhajamo drugo nedeljo v svetem postnem času. Božja beseda, ki smo jo pravkar poslušali, je čudovita, resnična in aktualna. Tako kot apostoli je tudi nam težko videti Boga v vsakdanjiku. Delamo mnogo stvari, preveč stvari, zmeraj se nam mudi, kaj pa Bog? Kje je Bog?
Jezus Kristus danes prihaja v pomoč naši slabosti in težavi videti Boga. In to stori s to besedo. Danes Jezusovo obličje žari kot sonce. Danes je njegova obleka bela kot svetloba sama. Kako? Lahko mi rečeš: jaz ne vidim nič od tega; ne vidim nobene spremembe, nobenega obličja, nobenega Boga. In jaz ti odgovarjam: Danes se Jezus Kristus prikaže in spremeni v srcu tistega, ki ga išče, zares. Na kakšen način? Vsakič, ko se Jezus Kristus spremeni v srcu nekoga, to stori na edinstven in neponovljiv način. Z moje strani bi bilo brezsmiselno in dvolično, če bi ti skušal razložiti, na kakšen način se Kristus danes razodeva v tvojem življenju. Vendar ti zagotavljam, da se bo razodel; dam življenje da izpričam, da je ta beseda resnična. Obstajajo nešteti rodovi svetnikov, ki potrjujejo to pričevanje. Jasno je, če danes ne iščeš Boga, če vsaj malo ne veruješ, da je ta beseda resnična, se ti vse to zdi norost. In boš izstopil iz cerkve točno tak, kot si vstopil.
Naše srce ima določena vrata, ki se lahko odprejo samo od znotraj. Bog je že naredil vse, sedaj si ti na vrsti. Če mu dovoliš, bo Kristus danes premagal smrt, tvojo smrt, in bo storil, da bo zasijalo življenje in nesmrtnost preko evangelija. Želim vam lepo evharistijo!