You are currently viewing Pet zaporednih prvih sobot

Pet zaporednih prvih sobot

PET ZAPOREDNIH

PRVIH SOBOT

z  Ljubko  Šorli

OB SKLEPU POSVETITEV

BREZMADEŽNEMU MARIJINEMU SRCU

Marijina posvetitev

JANUAR – MAJ 2023

v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata 

v Rojanu

8. 00 sv. spoved – 8. 30 rožni venec

9. 00 sv. maša

 

MARIJA SE VESELI SREČANJA Z VAMI!