You are currently viewing Nedeljska misel – 6.11.2022

Nedeljska misel – 6.11.2022

Bog daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-38)

Tisti čas je k Jezusu pristopilo nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja, in so ga vprašali: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato je vdovo vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Nazadnje je umrla tudi žena. Čigava bo torej ta žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne bodo več mogli; saj so enaki angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o gorečem grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.«

XXXII NEDELJA MED LETOM (LETO C)
(g. Giovanni Dolermo, sv. Jakob apostol)

Predragi bratje in sestre, čas, ki ga živimo, je izredno ugoden za spreobrnjenje. Slovesni praznik vseh svetih, spomin vseh vernih rajnih in slovesnost mučenca sv. Justa, so bili darovi, ki nam jih je Bog podaril, da bi nas pritegnil k sebi. Bog nam želi samo najboljše. On ne želi, da bi živeli naše življenje na plitev in površen način. Zato nas stalno išče in nas spodbuja k temu, da bi se vpraševali o smislu našega življenja: zakaj danes živim?

Bog nas ljubi in ne želi, da živimo na odtujen način, to je z napačnimi predpostavkami. Zato je v teh dneh pred nas postavil smrt, ki je resničnost, ki nas bo prej ko slej zadela vse: vsi bomo umrli! Ni ista stvar živeti s to zavestjo ali brez nje.

Danes Božja beseda nadaljuje v istem duhu in prihaja kot močna luč, da bi razsvetlila največjo skrivnost, ki obstaja: skrivnost življenja in smrti. Jezusove besede Saducejem veljajo za nas: »Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« Mi smo se rodili in ne bomo več umrli. Tvoje in moje življenje, naša življenja, so večna!

Ko se je Jezus, iz ljubezni do nas, povzpel na križ, je umrl, po treh dneh pa je vstal. Jezus Kristus je vstal in je uničil smrt! Smrt je premagana in življenje je večno! Vrata raja so nam odprta.

Pogum, bratje in sestre! To stvarnost bomo kmalu živeli, ne samo z besedami, ampak v konkretnih dejanjih. Kmalu bomo v evharistični žrtvi živeli Jezusovo Veliko noč. Kmalu bo Kristus za nas dal življenje, bo umrl, vstal in uničil vse naše smrti.

Izkoristimo to priložnost, bratje in sestre, ko nas Bog tako ljubi, da se nam popolnoma daruje in celo postane hrana za nas.